Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Etikett: kosava

Kommuner driver på miljölösningar för transporter

När det gäller utsläpp från transporter är det städer och kommuner som driver utvecklingen framåt, snarare än EU eller enskilda stater. Det säger Jon Williamsson, forskare på handelshögskolan i Göteborg, en av föreläsarna på nätverksmötet för kommunal samordnad varudistribution i Borås i slutet av januari.

“Transportsektorn är den enda som ökat sina utsläpp i EU under perioden 1990–2015, dessutom med hela 23 procent,” säger Jon Williamsson.

En förklaring är att det saknas tydliga styrmedel, såväl nationellt som på Europanivå. I stället hoppas många på tekniska innovationer och billigare teknik, som med utvecklingen för elfordon där priserna nu nästan är i nivå med fossilbränslefordon.

“Risken är att prisutvecklingen för elbilar planar ut då efterfrågan på litium och sällsynta jordartsmetaller ökar. När det gäller biobränslen finns kapacitet att täcka betydande delar av vårt nationella behov för transporter, men där dröjer utvecklingen för att de politiska styrmedlen är svajiga, säger Jon Williamsson som tycker det är förståeligt att kommuner tar egna initiativ likt samordnad varudistribution för att påverka den lokala miljön.”

Han påpekar att ett hållbart transportsystem inte enbart handlar om fossilneutralitet utan även om energieffektivisering vilket är ett viktigt resultat av samordnad varudistribution.  

På lokal nivå går det enklare att hitta nyttor och mervärden i att satsa på färre transporter, där minskad klimatbelastning och en attraktiv stadsmiljö är några av de mest självklara. Jon Williamsson har följt projektet Älvsstadsleveransen, där Göteborgs stad arbetar på att skapa en transportlösning för den planerade stadsdelen Frihamnen med omkring 15 000 invånare.

Målet är att samordna alla godstransporter in och ut ur stadsdelen, såväl till kommunens verksamheter som till de boende: varor, paket och post. Tanken är att dessutom få med avfallstransporterna på utvägen. Utredningsfasen är klar och projektet är förankrat inom kommunen och bland fastighetsägare.

“Den här typen av system är svåra att få till i befintlig bebyggelse. Förutsättningarna ökar när man kan bygga in det i planeringen av området. Utmaningen är nu att hitta en part från näringslivet som kan vara med och utveckla projektet och hitta en fungerande affärsmodell,” säger Jon Williamsson som tycker att näringslivet har mycket att vinna på att samarbeta med kommuner som vill hitta nya lösningar.

“Urbana godstransporter är ett område där det över lag ännu inte införts några tuffare regleringar eller starka och allmänna styrmedel. Men om näringslivet misslyckas med klimatutmaningen blir det sannolikt så att det offentliga får mandat att gå in och agera kraftfullt. Därför menar jag att det är klokt av näringslivet att i en tidig fas vara öppet för projekt tillsammans med kommuner.”