Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Nationellt centrum för samordnad kommunal varudistribution leds av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne som har mångårig erfarenhet av kommunal samordnad varudistribution. Nationellt centrum erbjuder support till landets kommuner i tre viktiga faser: inför ett politiskt beslut, under genomförandet och i förvaltningsfasen.

Nationellt centrum har knutit till sig ledande forskare och experter inom support, kompetensutveckling och forskning. Till övervägande del finansieras det nationella centrumet av Energimyndigheten. För att garantera långsiktigheten i projekten tas det ut en låg medlemsavgift av deltagande kommuner.

Kontaktuppgifter

Fredrik Mårdh

Ansvarig för Nationellt centrum

fredrik.mardh@energikontorsydost.se
0709 – 21 60 50
www.energikontorsydost.se

Fredrik har flerårig erfarenhet av hållbara transporter med fokus på gods och logistik på regional, nationell och internationell nivå. Fredrik har koordinerat projekt inom samordnad varudistribution under förstudier, upphandlingar och i implementeringsfaser i fler än 15 kommuner.

Olof Moen

Forskningsledare

Christina Persson

Projektledare

Emil Levin

Utbildningsansvarig

emil.levin@lansstyrelsen.se
010-224 14 48

2016 intervjuade Emil Skånes 33 kommuner om samordnad varudistribution, vilket ledde till kurser för skånska kommuner som ville komma vidare. Nu sprider Emil kurserna till resten av Sverige med stöd av kollegor på landets alla länsstyrelser.

Hanna Everling

Webbansvarig

Mikael Ringman

Kommunikationsansvarig

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Bli medlem

Här får du veta mer om vår kostnadsfria utbildning

Utbildning

Energikontor Sydost är personuppgiftsansvarig för det nationella centrumet för kommunal samordnad varudistribution och hemsidan. När du använder vår hemsida eller lämnar information om dig till oss godkänner du att vi sparar dina personliga uppgifter i de system vi använder för att utföra vårt arbete och fullgöra våra plikter gentemot finansiärer och myndigheter, eller för att göra ditt besök på vår hemsida smidigare och enklare. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Dina personuppgifter delas endast med tredje part för att fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse, med projektfinansiärer i samband med rapportering, och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgift som skickas till projektfinansiärer inom EU-program kan komma att skickas till tredje land. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på energikontorsydost.se