Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Filmer

Våra filmer visar hur kommunal samordnad varudistribution fungerar och hur Nationellt centrums experter kan stötta kommuner i processen. Du får också träffa representanter från olika kommuner som infört samordnad varudistribution och höra om resultat och deras erfarenheter.

Om kommunalt samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn

Om 10 års erfarenheter av digitalisering och e-handel i Uppsala

Om fördelen med gemensamt beställningssystem i Södertörnskommunerna

Om segmenterade upphandlingar och lokala leverantörer i Växjö

Om hur processen ser ut för att införa samordnad varudistribution

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Här får du veta mer om vår kostnadsfria utbildning