Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution

Minskad miljöpåverkan och ökad andel lokala leverantörer

Nationellt centrum för samordnad varudistribution

Nationellt centrum ger stöd åt Sveriges kommuner i arbetet med kommunal samordnad varudistribution. Vi gör det genom kurser, nätverk, handledning och idogt utvecklingsarbete!  

Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn

Om 10 års erfarenheter av digitalisering och e-handel i Uppsala

Om fördelen med gemensamt beställningssystem i Södertörnskommunerna

Om segmenterade upphandlingar och lokala leverantörer i Växjö

Om hur processen ser ut för att införa samordnad varudistribution

Informationsblad

Miljö

 • Ökad transporteffektivitet och minskade utsläpp
 • Högre fyllnadsgrad och kortare körsträckor
 • Enklare att ställa krav på fordon och drivmedel

Konkurrens

 • Möjliggör för fler mindre och lokal leverantörer
 • Utveckling av lokala näringslivet

Arbetsmiljö

 • Ökad service till enheterna
 • Leverans efter önskade tidsfönster
 • Färre leveranser

Trafiksäkerhet

 • Färre fordon och leveranser
 • Enklare att ställa krav på fordonsutrustning
 • Minskad trängselproblematik