Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Kommunal Samordnad Varudistribution

Med samordnad kommunal varudistribution kör leverantörerna sitt gods till en kommunal distributionscentral. Där samlastas godset och körs sedan ut med ett gemensamt fordon till kommunens enheter.

Samordnad varudistribution samlastar kommunens gods i ett enskilt flöde, vilket drastiskt minskar antalet leveranser och fordonskilometer.

Sedan starten med Borlängemodellen 1999 har hittills drygt 40 svenska kommuner infört samordnad varudistribution. Under 2010-talet har samordnad varudistribution integrerats med e-handel i en digital varuförsörjningskedja. En ny modell utvecklades av Ystad- och Österlenkommunerna 2013 där kommunerna sköter transportplanering och logistiken med egen personal.

Implementera samordnad varudistribution

Att implementera samordnad varudistribution, efter politiskt beslut, är en process på ungefär två år.

Här kan du se en bild över processen.  (Från tanke till verklighet)

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Läs mer om senaste nytt inom samordnad varudistribution