Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Om nationellt centrum för samordnad varudistribution

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution erbjuder stöd, vägledning och kostnadsfri kompetensutveckling till Sveriges kommuner.

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetade från 2018 till 2020  på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen var att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet hade expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

Nationellt centrum drevs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne, som tillsammans har många års erfarenhet av att införa, driva och utveckla samordnad varudistribution i svenska kommuner. Under 2019 och 2020 erbjöd Nationellt centrum en kostnadsfri utbildning på olika platser i landet. Kursen bestod av tre workshopdagar, där kommuner fick vägledning i att ta fram en förstudie med en kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag.

Stöd att införa samordnad varudistribution

Nationellt centrum tog fram en beprövad struktur och modell för kommuner som vill införa samordnad varudistribution. Kommuner erbjöds ett skräddarsytt stöd där projektledaren fick stöttning och support under hela implementeringsfasen fram till skarp drift.

Nationellt centrum stöttade även i arbetet att  vidareutbilda kommunens personal och säkerställa kompetensen för ny personal. 

Har du frågor om Nationellt centrum? Kontakta oss!

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Läs mer om senaste nytt inom samordnad varudistribution