Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Om nationellt centrum för samordnad varudistribution

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution erbjuder stöd, vägledning och kostnadsfri kompetensutveckling till Sveriges kommuner.

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetar sedan i juni 2018 på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. Målsättningen är att hjälpa så många kommuner som möjligt över hela landet att införa och utveckla samordnad varudistribution. Det nationella centrumet har expertis inom områden som upphandling, e-handel och logistik.

Nationellt centrum drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne som tillsammans har många års erfarenhet av att införa, driva och utveckla samordnad varudistribution i svenska kommuner. Under 2019 och 2020 erbjuder Nationellt centrum en kostnadsfri utbildning på olika platser i landet. Kursen består av tre workshopdagar och vägleder en kommun i att ta fram en förstudie med en kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag.

Ger stöd att införa samordnad varudistribution

För kommuner som ska införa samordnad varudistribution har nationellt centrum en beprövad struktur och modell. Här erbjuds kommunen ett skräddarsytt stöd där projektledaren får stöttning och support under hela implementeringsfasen fram till skarp drift.

Nationellt centrum har en viktig uppgift att med vidareutbildning hjälpa kommuner att säkerställa kompetensen för ny personal. Utvecklingsarbete sker också i dialogmöten där medlemskommuner träffas 3 gånger per år och diskuterar aktuella teman.

Har du frågor om Nationellt centrum? Kontakta oss!

Vill du veta mer om vår kostnadsfria utbildning? Läs mer här!

Mer information om medlemskap i nätverket för samordnad kommunal varudistribution

Läs mer om senaste nytt inom samordnad varudistribution