Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Bättre miljö

Kommuner som infört samordnad varudistribution minskar sina varutransporter – och transporternas miljöpåverkan – med 60-80 procent. Men det finns flera andra anledningar till att införa samordnad varudistribution.

Minskad miljöpåverkan

Kommuner i Sverige gör mängder av inköp som ska transporteras från leverantörerna till kommunens olika verksamheter. Transporterna behöver vara både effektiva och miljövänliga. Varje enskild transport bidrar till luftföroreningar, klimatpåverkan och ökad trafik i kommunen, inte minst kring skolor och förskolor. Med kommunal samordnad varudistribution kan kommunen ta kontroll över transportflödet och samlasta leveranser på en distributionscentral, något som minskar antalet leveranser, antal körda kilometer och utsläppen som sker i kommunen.

Resultaten från de drygt 40 kommuner som har infört samordnad varudistribution visar att de lokala transporterna minskar med mellan 60 och 80 procent och utsläppen sänks i motsvarande omfattning. Som exempel gick Kungsbacka kommun från 470 till 160 varuleveranser i veckan när samordnad varudistribution infördes 2016.

Ökad andel lokala leverantörer

En annan fördel med samordnad varudistribution är att det öppnar för ökad konkurrens. Att öka andelen lokala livsmedelsproducenter i kommunala upphandlingar är en näringspolitisk fråga i många kommuner. Mindre lokala företag får möjlighet att lämna anbud i upphandlingar när kravet slopas på direkta leveranser till alla kommunala verksamheter. När Växjö kommun införde samordnad varudistribution för livsmedel ökade antalet leverantörer från tre till 17. Så många som 13 kom från närområdet.

Ökad leveransprecision

Leveranser från den kommunala distributionscentralen sker i förutbestämda körslingor på överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Detta ger en ökad leveransprecision och leveranser undviks när det inte är lämpligt samt skolor, förskolor eller äldreboenden kan schemalägga personal för att ta emot leveranser. Färre leveranser frigör tid som kan användas för att göra annat i verksamheten.

Ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten ökar när betydligt färre tunga fordon behöver köra in på skolgårdar och äldreboenden.