Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Bli medlem

Nätverk för kunskapsdelning och stöd

Låg medlemsavgift

Medlemsavgiften är låg, 2000 kronor, för att kunna attrahera så många kommuner som möjligt. Med många medlemmar skapar vi förutsättningar för bra diskussioner och medlemsträffar och för att tillsammans agera i frågor som gagnar samordnad varudistribution.

Om medlemskapet

Medlemskapet består av en grundmedlemsavgift och av en supportfunktion med extern finansiering och egenavgifter från kommuner. Supportfunktionen erbjuder medlemmar stöd inom tre faser:

  • Beslut: En förstudie och kompetensutbildning med kostnads-nyttoanalys för politiskt beslut.
  • Implementering: Här ingår handledning och stöd från uppstart till skarp drift.
  • Utveckling: Kommuner som infört samdistribution blir uppdaterade med metoder för utveckling och uppföljning, samt kompetensutveckling för ny personal.

Tre dialogmöten per år

Medlemskommunernas motprestation är att delta i tre dialogmöten per år som syftar till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner.

Medlemswebb

Medlemmar får tillgång till en sluten medlemswebb för diskussionstrådar och ett bibliotek med förstudier, rapporter och upphandlingsavtal inom kommunal samordnad varudistribution. Alla medlemmar får en inloggning utan begränsning i antal användare.