Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Framtida lösningar inom Citylogistik och E-handel

ÅFs inspirationsdag ”Framtida lösningar inom Citylogistik och E-handel” i Göteborg den 17 januari, samlade ett femtiotal deltagare från näringsliv, kommuner och konsultföretag. Olof Moen deltog från Nationellt Centrum för kommunal samordnad varudistribution med en föreläsning med titeln ”Kommunerna går före med innovativa grepp applicerbara inom Citylogistik”.

Flera exempel på innovativa lösningar togs upp med upphandling och transportplanering med ruttoptimering in-house (Ystad kommun), fordonsövervakning med omvänd fakturering (Borås stad), leveransavisering med Myloc (Kungsbacka kommun) och skanning med koppling till e-handel och DFTI (Södertörnskommunerna).

För mer information, kontakta Olof Moen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *