Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution stärker näringslivet

Den så kallade Ystad-Österlensmodellen – samarbetet mellan Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner, fortsätter att uppmärksammas som ett gott exempel på samordnad varudistribution i Sverige, nu senast i tidningen Dagens Samhälle. Modellen, som innebär att kommunerna själva sköter transportplaneringen av de samordnade varuleveranserna, innebär inte enbart ökad trafiksäkerhet, mindre koldioxidutsläpp och enklare schemaläggning för leveransmottagarna, den innebär också fördelar för näringslivet. Via samordnad varudistribution kan mindre producenter till exempel få större möjligheter att få till avtal med kommuner. “Upphandlare kan underlätta för lokala producenter att lämna anbud genom att ta bort kravet på egen transportapparat,” säger Hanna Savola, tillväxtstrateg och projektledare på Länsstyrelsen i Skåne, i artikeln i Dagens Samhälle från 7 januari 2019.

Läs mer om Ystad-Österlensmodellen på Ystad kommuns hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *