Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Landsbygdsministern talar vid nationell konferens gällande samordnad varudistribution

Den 4:e maj kommer över 150 deltagare från runt om i Sverige att få lära sig mer om kommunal samordnad varudistribution. Att samlasta kommunens varuleveranser innebär stora samhälleliga förtjänster, som 60-80 procent färre transporter och därmed minskad miljöbelastning, samtidigt som det ökar konkurrensen genom att lokala livsmedelsproducenter kan delta i kommunala upphandlingar.

Det är Energikontor Sydost som bjuder in till en nationell konferens med fokus på kommunal samordnad varudistribution. Energikontoret med mångårig erfarenhet vill inspirera offentliga verksamheter med ny kunskap som utvecklar och effektiviserar kommunernas inköpsprocess. Dessutom kommer ett nytt koncept att presenteras, ett nationellt projektkontor med supportfunktion, där kommuner som har infört eller är i startgroparna att implementera samordnad varudistribution, skall få stöd genom kompetensutveckling av den egna personalen. Konceptet kommer att presenteras mer i detalj under konferensen.

Keynotes på konferensen är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som kommer tala om strategier för att öka andelen svenska livsmedel i den offentliga måltiden, samt ordförande i Riksdagens Trafikutskott Karin Svensson-Smith som belyser temat hur beroendet av fossila bränslen kan minska i kommunernas varutransporter. Huvudprogrammet är uppdelat i fyra parallella sessioner med moderatorer från Livsmedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Trafikverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

– Jag är mycket förväntansfull, säger konferensansvarig Fredrik Mårdh på Energikontor Sydost. Vår förhoppning är att kommuner kommer närvarar med en bred delegation från olika förvaltningar som både representeras av politiker och tjänstemän.

– Jätteroligt och inspirerande att de tjugofemtal kommuner som redan infört samordnad varudistribution ställer upp och delar med sig av sina erfarenheter, vi ser att ett paradigmskifte är på gång för kommunernas inköpsprocess med både e-handel och samordnad varudistribution, säger Olof Moen, transportforskare och moderator under konferensen.

 

Programpunkter i korthet

Huvudtalare

Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister

Karin Svensson-Smith, ordförande Riksdagens Trafikutskott

 

Fyra parallella sessioner

  • Upphandlingsprocessen (Moderator: Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten)
  • Transporteffektivitet (Moderator: Stefan Berg, Trafikverket)
  • Inköpsprocessen (Moderator: Kerstin Wiss-Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting)
  • Livsmedelskvalitet (Moderator: Eva Sundberg, Livsmedelsverket)

 

Datum: torsdagen den 4:e maj 2017
Plats: World Trade Center, Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *