Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Lyckad nationell konferens

I början av maj arrangerade Energikontor Sydost en nationell konferens på temat samordnad varudistribution. På konferensen, som arrangerades i Stockholm, närvarande över 100 deltagare från över 50 olika offentliga organisationer. Deltagarna fick under dagen inspiration och goda exempel från kommuner i Sverige, samt information om den viktiga roll som samordnad varudistribution spelar inom inköp, upphandling, livsmedelskvalitet samt transporteffektivitet. Därutöver presenterades ett nytt nationellt nätverk där Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten kommer att ta samlat grepp om frågan.

”Det var fantastiskt roligt och inspirerade att de fanns ett så stor intresse för konferensen, säger Fredrik Mårdh på Energikontor Sydost som var konferensansvarig och den projektledaren som kommer att ansvara för det nya nätverket. Dessutom var det extra kul att vi även fick deltagare från både Norge och Danmark som är intresserade av den svenska modellen.”

Under dagen deltog även Sveriges landsbygdsminister. Sven-Erik Bucht som bland annat pratade om en ny livsmedelsstrategi som överlämnats till riskdagen utifrån en blocköverskridande överenskommelse och om hans upplevelser av att besöka anläggningen för samordnad varudistribution i Ystad tidigare i år.  Sven-Erik avslutade sitt anförande med att säga:

”Jag hoppas att fler kommuner tar sig an frågan och funderar på om samordnad varudistribution kan vara något att satsa på”

Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *