Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Region Gävleborg färdiga med förstudie

Avslutningen av Region Gävleborgs projekt ”Förstudie samordnad varudistribution”, samlade representanter från samtliga deltagande kommuner, LRF:s representant i regionen samt näringslivsrepresentanter för lokalproducerade livsmedel. Från Nationellt Centrum deltog Olof Moen och Tina Persson.

Seminariet i Söderhamn började med en genomgång av rapporten och en livlig diskussion kring miljöaspekter och lokala livsmedelsproducenters möjligheter att lämna anbud i kommunala upphandlingar. Dessa frågeställningar diskuterades i grupper där konsensus var att miljö var den stora vinnare och trögheten låg i den kommunala organisationen.

Studiens syfte var att utreda samordnad varudistribution i de 8 kommuner som deltog och resultatet av kommunal samlastning visar på en markant besparingspotential i fordonskilometer och antal fordon på vägarna.

Den totala besparingen var 73,9% i trafikarbete (fordonskilometer), men det mest anmärkningsvärda var att mätarsträckan till en kommun från distributionscentralens lokaliseringen stod för ca 80 % av det totala trafikarbetet. Det innebär att avståndet mellan enheter som betjänas var i sammanhanget lägre än vad motsvarande nyckeltal är i södra Sverige med betydligt högre antal invånare per kvadratkilometer.

Denna iakttagelse är kanske det mest uppseendeväckande resultatet från studien och kommer att ha stor betydelse för samhällsekonomiska vinster (minskad miljöbelastning) i Norrlandskommuner om samordnad varudistribution införs.

I en kommentar säger uppdragsgivare Anna Backlin från Region Gävleborg. ”Rapportens resultat är en viktig pusselbit som delmoment i arbetet med vår regionala livsmedelsstrategi”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *