Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Ukrainska tjänstemän lärde sig om samordnad varudistribution

Länsstyrelsen Skåne stod måndagen 3 december som värd för ett besök från Ukraina med en delegation av ett 40-tal representanter för verkställande utskott i 20 nybildade ”hromadas” (kommuner). Många av delegaterna var nya på sina poster och för de flesta var det första gången utanför Ukrainas gränser. Syftet med studieresan var att i Skåne och Köpenhamnsregionen ge deltagarna i programmet erfarenheter och inspiration till den dagliga verksamheten och uppmuntra till praxis inom förvaltning och fysisk planering genom goda exempel för hållbar kommunal och regional utveckling.

KOSAVA-teamet, genom Olof Moen, fick möjlighet att beskriva inköpsprocessen i svenska kommuner och hur skattemedel hanteras, dels allmänt kring utbyggd service för förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård, dels specifikt hur samordnad varudistribution fungerar för kommunens varuförsörjning.

Olof Moen presenterar.

Olof Moen påtalade att svenska kommuner köper 6 procent av alla livsmedel i Sverige vilket generar ett stort antal transporter, där varje leverantör distribuerar med egna fordon. Vid samordnad varudistribution särskiljs transporten från varan i två separat upphandlingar, där kommunen kan ställa miljökrav på transportens utförande och möjliggör samtidigt för lokala producenter att delta i kommunala upphandlingar.

Olof Moen och representant för staden Bar, Vinnytsia Oblast.

Vid utvärdering av dagen framkom att delegaterna uppskattat anförandet. Störst uppmärksamhet rönte storleken på svensk kommunal förvaltning där kommuner med cirka 30 000 invånare (som Eslöv och Ystad) omsätter €200 och har 2 500 anställda, vilket är ”astronomiska” siffror i jämförelse med de budget-medel som ställs till förfogande i Ukraina.

Foto: Christina Persson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *