Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Medlemmar bildar arbetsgrupp för upphandling

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution arrangerade i slutet av september sitt tredje medlemsmöte. Denna gång träffades medlemmarna i Haninge. Praktiska problem som exempelvis restorder och sortering av gods per mottagarenhet var på agendan. En utmaning som delas av majoriteten av medlemmarna varför det blev givande diskussioner och förslag på lösningar.

Under dagen deltog även SKL Kommentus som presenterade sina avtal, och hur de reglerar och stödjer kommuner som har samordnad varudistribution. Ett av resultaten från dagen blir att medlemmarna kommer bilda en arbetsgrupp som kommer att ge input till Kommentus framtida upphandlingar för att få till en bättre hantering av varuflödet för de kommuner som väljer att nyttja deras avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *