Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution sprider sig till fler kommuner i Skåne

Ytterligare sex kommuner i Skåne har visat intresse för att införa samordnad varudistribution.

– Trelleborg har nu beslutat sig för att införa samordnad varudistribution, medan de andra kommunerna har bestämt sig för att de behöver ett klustersamarbete för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Vi kommer därför att hjälpa dessa mindre kommuner att arrangera ett samarbete, säger Hanna Savola, projektledare på Länsstyrelsen Skåne, i Energimyndighetens artikel från 12 oktober 2018.

Länsstyrelsen i Skåne och Energikontor Sydost kommer via KOSAVA att stötta dessa kommuner i sitt fortsatta arbete under besluts-, implementerings och utvecklingsfasen av samordnad varudistribution.

Läs hela artikeln på Energimyndighetens hemsida 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *