Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution sprider sig till fler kommuner i Skåne

Ytterligare sex kommuner i Skåne har visat intresse för att införa samordnad varudistribution.

– Trelleborg har nu beslutat sig för att införa samordnad varudistribution, medan de andra kommunerna har bestämt sig för att de behöver ett klustersamarbete för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Vi kommer därför att hjälpa dessa mindre kommuner att arrangera ett samarbete, säger Hanna Savola, projektledare på Länsstyrelsen Skåne, i Energimyndighetens artikel från 12 oktober 2018.

Länsstyrelsen i Skåne och Energikontor Sydost kommer via KOSAVA att stötta dessa kommuner i sitt fortsatta arbete under besluts-, implementerings och utvecklingsfasen av samordnad varudistribution.

Läs hela artikeln på Energimyndighetens hemsida 

 

Ystads kommun fick internationellt pris för sina unika samlastningsmodell

Ystads kommun tilldelades internationellt pris för sin Ystad-Österlensmodell för samordnad varudistribution när Low Carbon Logistics Award delades ut på konferensen Green Cities i Polen. Modellen har minskat de årliga leveransstoppen med 75 procent och ökat trafiksäkerheten i Ystad, Simrishamn och Tomelilla.

Förra veckan arrangerades Green Cities i Szczecin, en konferens som lyfter fram det senaste inom transport- och logistiklösningar från hela världen för att bidra till hållbara städer. I samband med konferensen delades pris ut till olika internationella aktörer som satsat på att effektivisera transporter i sin kommun eller organisation. Kommundirektör Jonas Rosenkvist och kommunstyrelseordförande Kent Mårtensson från Ystads kommun fanns på plats för att ta emot priset i kategorin ”Municipality of the year” för kommunens modell för samordnad varudistribution – Ystad-Österlensmodellen.

”Jag är stolt! Det känns bra att modellen blir internationellt uppmärksammad,” säger kommunstyrelsens ordförande Kent Mårtensson.

Fortsätt läsa

Nyckeltal för kommunal samordnad varudistribution

​​Energikontor Sydost har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting att ta fram relevanta nyckeltal för samordnad varudistribution.

Syftet är att utifrån en enkätundersökning publicera en förstudie inom SKL:s rapportserie genom att göra en detaljerad kartläggning av de kommuner som infört samordnad varudistribution och dessutom testa geografiska nyckeltal baserat på verkliga data.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Mårdh

Projektledare
0709-21 60 50
fredrik.mardh@energikontorsydost.se

 

Nätverksträff 15 november

KOSAVAs första nätverksträff arrangeras av Energikontor Sydost tillsammans med Växjö kommun. Under dagen kommer vi bland annat behandla kostnadstäckning för samdistribution samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussion på flera teman kopplat till nätverket och samordnad varudistribution.

Datum: 15 november

Var: PM & Vänner, Västergatan 10, Växjö

Tid: 10:00 till 15:45

Anmälan: Simple Signup

 

Observera att nätverksträffen endast är till för KOSAVAs medlemmar, för mer info om medlemskap klicka här.

 

Fortsätt läsa

Lyckad nationell konferens

I början av maj arrangerade Energikontor Sydost en nationell konferens på temat samordnad varudistribution. På konferensen, som arrangerades i Stockholm, närvarande över 100 deltagare från över 50 olika offentliga organisationer. Deltagarna fick under dagen inspiration och goda exempel från kommuner i Sverige, samt information om den viktiga roll som samordnad varudistribution spelar inom inköp, upphandling, livsmedelskvalitet samt transporteffektivitet. Därutöver presenterades ett nytt nationellt nätverk där Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten kommer att ta samlat grepp om frågan.

Fortsätt läsa

Landsbygdsministern talar vid nationell konferens gällande samordnad varudistribution

Den 4:e maj kommer över 150 deltagare från runt om i Sverige att få lära sig mer om kommunal samordnad varudistribution. Att samlasta kommunens varuleveranser innebär stora samhälleliga förtjänster, som 60-80 procent färre transporter och därmed minskad miljöbelastning, samtidigt som det ökar konkurrensen genom att lokala livsmedelsproducenter kan delta i kommunala upphandlingar.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 3
  • 4